Informatiefiche over de architect

Wij geven u als klant of kandidaat klant graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze informatie is op 10 april 2018 opgesteld.

  • Naam: Architectuurburo Wydouw
  • Juridische vorm: BVBA
  • Adres van het bureau: Hoevensebaan 238
  • Telefoon: 03/327.95.67
  • E-mail: info@wydouw.be
  • Website: www.wydouw.be
  • Ondernemingsnummer: BE0866.608.589
  • Professionele titel(s): Architect
  • Land van toekenning van de titel: België
  • Beroepsorganisatie: Orde van Architecten van de provincie Antwerpen, Rucaplein 104, 2610 Wilrijk

De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op haar website www.architect.be.                           

Algemene ​voorwaarden

Model op de website. Deze voorwaarden zijn in het Nederlands beschikbaar. De Belgische wetgeving is erop toepasselijk, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld. Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 15 dagen, uit te oefenen met de modelbrief “Herroeping”.

Ereloon: wijze van berekenen

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.

Ereloon voor een voorstudie

Forfaitair 1200 € excl. BTW

Ereloon voor de opdracht van het Bouwproject

Optie A

Het ereloon van de Architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald. Maandelijkse betaalstaten, als voorschot op het ereloon, zullen vergezeld worden van een tijdsrapport. Het ereloon van de architect bedraagt 75 euro per uur.

Optie B

Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat op x uren. Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend. Het ereloon van de architect bedraagt  75  euro per uur.

Optie C

Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het Bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het Bouwbudget. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

Optie D

Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de prijsraming van het Bouwproject.

Coördinatie van de verschillende aannemingen

2 % van de werkelijke bouwkost;

Andere opdrachten

75 €/uur excl. BTW

Diensten

Volledige of gedeeltelijke architectuuropdracht bij bouw – renovatie – uitbreiding – interieurinrichting.

Verzekering

Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij AR-CO cvba verzekeringsmaatschappij met adres te 1060 Brussel, Tasson-Snelstraat 22, tel. 02/538.66.33.; erkend door NBB en FSMA onder nr. 0330, KBO nr. 0406 067 338. De geografische dekking van de verzekering omvat de België en Luxemburg.

Termijn

Adviezen worden gegeven binnen een periode van 14 dagen na het eerste onderhoud of plaatsbezoek. Andere diensten worden per fase en voor het totale Bouwproject in de Architectuurovereenkomst in onderling overleg bepaald. De Algemene Voorwaarden bevatten in artikel 12 de gevallen waarin het contract kan beëindigd worden.

 

 

Facebook Pinterest LinkedIn share Follow